јуни 1, 2017

Струга, Калишта, Вевчани

Цена: 32 € (4 – 5 часовна тура) Организиран трансфер од хотел до град Струга. Пристигнување во центарот на градот, одејќи од местото каде што Охридското […]
јуни 1, 2017

Тура низ Град Скопје

Цена: 35 € Организиран трансфер од хотел до тврдината Кале – највисоко место во градот. Калето има остатоци од неолитот и раното бронзено доба, 4000 години […]
јуни 1, 2017

Охрид тура низ градот / Заливот на Коските / Манастир Свети Наум

Цена: 47 € (Дневна тура) Организиран трансфер од хотел во Скопје до Охрид. По два часа се пристигнува во Охрид. Посета на Горна Порта, Галеријата на […]
мај 31, 2017

Разгледување на Охрид

Цена: 32 € (тричасовна тура) Организиран трансфер од хотел до градот. Пристигнување на Горна Порта, Галеријата на икони и црквата Св. Богородица Перивлепта, која датира од […]
мај 31, 2017

Заливот на Коските / Манастирот Свети Наум

Цена: 35 € (четиричасовна тура) Организиран трансфер од хотел до Заливот на коските, музеј на вода (праисториска наколна населба на езерскиот брег, податлива за подводна археологија, […]